Les-ben


Zeď uživatele Les-ben

Příspěvků: 123
  • Les-ben (před 8 lety)
    Krutost umírání kosou nemilosrdnou když smrtka se rozmáchne kochajíc se slzami kalem nebytí smutek rozsévající zákonitostí zrodu a konce čas zmírnit dokáže. Pochopit lze u monstra nezemského. Lidskost však nepřijímá když plod lásky vyšlý z lůna matky činem hrůzným zamkne srdce navždy. (V měsíci lásky byli nemilosrdně zavražděni čtyři nevinní lidé v Brně-Ivanovicích)
  • Les-ben (před 8 lety)
    Kdyby proutek z růže utnutý svojí vůní zlákal tvůj dech kouzelnou mocí zbavil tvé tváře chmury já měl ho ve své dlani věnoval bych ti i rudé slzy prostupující každou stopou zanechanou tvojí nožkou na místech našeho bloudění.
  • Les-ben (před 8 lety)
    Proměny lásky --------------------- Láska platonická, nesmělá nenaplněná nezapomenutelná v podvědomí na dlouhá léta ukrytá. Náhle však vzkříšená právem na štěstí kouzelné podoby nabývá. Jak v hypnotickém transu zmocňujeme se všeho. Trans odchází, přichází věcnost, kouzlo se mění v prázdnotu. Prázdnotu naplňuje láska. Láska platonická, nesmělá nedokončená nezapomenutelná do podvědomí odcházející navždy.