milkocicak


Zeď uživatele milkocicak

Příspěvků: 3
  • milkocicak (před 3 lety)
    //youtube.com/watch?v=RyEXZzlS5UQ
  • milkocicak (před 3 lety)
    Mezi právní normy, které provádějí konkrétní omezení svobody projevu a dalších souvisejících práv, patří trestní zákon, dnes nahrazený trestním zákoníkem. Mezi paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu projevu patří např.: § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji § 287 Šíření toxikomanie § 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod § 357 Šíření poplašné zprávy § 191 Šíření pornografie § 184 Pomluva § 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy § 407 Podněcování útočné válce § 364 Podněcování k trestnému činu § 365 Schvalování trestného činu Mezi další zákony omezující svobodu projevu patří např.: Zákon o přestupcích (§ 49) Tiskový zákon Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání Autorský zákon
  • milkocicak (před 3 lety)
    O.K. //youtube.com/watch?v=YbERiBvEQoA