WenaJ Účet ověřen přes Facebook


Zeď uživatele WenaJ

Příspěvků: 4
 • WenaJ (před 8 lety)
  ">016_motta_bonmoty_cityAty_pAuyslovy.gif
 • WenaJ (před 10 lety)
  Jeden večer jeden starý Indián vyprávěl svému vnukovi o bitvě, která se odehrává uvnitř lidí. Řekl: „Můj synu, tato bitva je mezi dvěma 'vlky' uvnitř nás všech. Jeden je zlo: hněv, závist, žárlivost, smutek, chtivost, arogantnost, sebelítost, pocit viny, zášť, pocit méněcennosti, lež, falešná pýcha, pocit převahy (ego). Druhý je Bůh: To je radost, mír, láska, naděje, vyrovnanost, pokora, laskavost, shovívavost, schopnost vcítit se, velkorysost, pravda, soucit a víra.„ Vnuk o tom chvíli přemýšlel a pak se zeptal dědečka: “Který z vlků vyhrává?„ Starý Indián odpověděl prostě: “Ten, kterého krmíš.' Tak co, kterého vlka krmíte Vy? :)))
 • WenaJ (před 10 lety)
  .---------Vodnářka ♥... podléhá náhlým zábleskům inspirace a má vynikající intuici. Její úsudek se nemusí na první pohled zdát rozumný nebo reálný, protože vidí měsíce a roky dopředu. Žena ve znamení Vodnáře žije v zítřku a vy jej můžete jejím prostřednictvím navštívit. Co řekne, to se splní, možná po mnohých odkladech a potížích, ale splní se to. Je trochu kouzelnice..☼..♥
 • WenaJ (před 10 lety)
  Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je m i l o v a t .♥