DarkDreams


Zeď uživatele DarkDreams

Příspěvků: 1
  • DarkDreams (před 8 lety)
    Hledám ženu, pro niž je submisivita přirozenou součástí jejího života, vnitřního já. Ženu již naplňuje role, býti vedena k pokoře a oddanosti, pro blaho a potěšení svého pána.