voskovka

Fotogalerie: moje vytvory na PC

květina-voda květina-voda
kostka-mazlíci kostka-mazlíci
mazlici-bývalí mazlici-bývalí
mazlíček mazlíček
mazlíci-bývalí mazlíci-bývalí
čichání ke květině čichání ke květině
s mazlíkem s mazlíkem
mazlíček který už… mazlíček který už se dívá z nebíčka